Misja

preppersi naklejkaNie chcemy straszyć Cię wszystkimi nieszczęściami, które mogą się wydarzyć.
Po prostu realistycznie obserwujemy i oceniamy otaczającą nas rzeczywistość, dostrzegając 
w niej symptomy możliwych zagrożeń. Oczywiście nie każdemu uda się przygotować na każdą możliwą okoliczność. Jesteśmy jednak przekonani, że możemy zrobić w tym względzie naprawdę wiele. Każdy krok we właściwym kierunku zwiększa nasze szanse na przetrwanie w razie pojawienia się sytuacji groźnej dla nas, dla naszej rodziny, przyjaciół, sąsiadów.

 • trzęsienie ziemi
 • wybuch wulkanu
 • katastrofalne tsunami
 • powódź, osunięcie ziemi
 • zjawiska atmosferyczne: tornada, huragany, gwałtowne burze, ulewy, śnieżyce, susze
 • burza słoneczna
 • upadek meteorytu lub asteroidy
 • konflikt zbrojny: konwencjonalny albo z użyciem broni masowego rażenia
 • atak elektromagnetyczny
 • akty terroryzmu
 • masowe zamieszki społeczne
 • stan wyjątkowy lub wojenny
 • zabójcza epidemia lub pandemia
 • masowe skażenie biologiczne, chemiczne lub radioaktywne
 • awaria elektrowni atomowej
 • kryzys społeczny spowodowany brakiem dostępności zasobów, takich jak: energia elektryczna, paliwa, żywność, woda
 • kryzys finansowy lub załamanie gospodarcze 
 • Część z powyższych zagrożeń ma przyczyny naturalne, inne wynikają z błędów i zaniedbań człowieka oraz niedoskonałości wytwarzanych przez niego urządzeń. Nie oszukujmy się, że zagrożenia te nie dotyczą naszego kraju. Zmieniający się gwałtownie klimat przynosi niespotykane wcześniej u nas wichury, nawałnice i powodzie. W każdej chwili w ich wyniku, albo też z całkiem innych powodów może dojść do awarii sieci energetycznej, gazowej czy wodociągowej, na których działaniu bezkrytycznie polegamy. Wciąż pojawiają się nowe choroby, które grożą wywołaniem masowej epidemii. Krach instytucji finansowych może sprowadzić na nas osobiste bankructwo.
 • Są też powszechnie znane nieszczęścia, które codziennie dosięgają setki osób w naszym kraju. Statystyka jest nieubłagana. Co roku na polskich drogach dochodzi do 40 tysięcy wypadków, w których ginie ponad 4 tysiące osób, a rannych zostaje kolejne 50 tysięcy, czyli tyle, ilu mieszkańców liczy spore powiatowe miasto. Rocznie wybucha w naszym kraju ponad 170 tysięcy pożarów, w których traci życie kilkaset osób, a zdrowie kolejne kilka tysięcy. Corocznie zgłaszane jest zaginięcie około 15 tysięcy osób. Ponad 200 tysięcy obywateli pada ofiarą kradzieży, ponad 100 tysięcy – włamań, a 14 tysięcy – napadów rozbójniczych (wszystkie dane dotyczą 2011 r.)Nie jesteśmy w stanie zapobiec wszystkim możliwym zagrożeniom, możemy jednak na ewentualność ich zaistnienia jak najlepiej się przygotować. I to właśnie jest naszym celem, który pragniemy propagować. Kierujemy się zasadą: bądź jak najlepiej przygotowany, a poczujesz się bezpieczniej w pełnym niespodzianek świecie. Co zaś najważniejsze – będzie to poczucie bezpieczeństwa oparte na solidnych podstawach: zdobytej wiedzy i praktycznych umiejętności, przygotowań poczynionych w sferze mentalnej i materialnej.
 basketball jerseys cheap